Teraźniejsze sposoby walki z rakiem

Nowotwór gruczołu prostaty da się zwalczyć lekiem na raka piersi, za to środek na czerniaka złośliwego może okazać się efektywny w terapii nowotworu jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, że zbada się, jakiego typu mutagen wywołał nowotwór u pacjenta. Jakby nasi lekarze mogli badać tak, jak ich amerykańscy koledzy, ludzie z rakiem uniknęliby niszczącego leczenia, np. stosowanej w zasadzie na ślepo chemii. Wielu z nich uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze do niedawna określało się nowotwory zależnie od części ciała, jakie atakowały. Badano raka piersi, skóry, jelita bądź prostaty Dziś wiemy, że to nie tylko miejsce, ale w głównej mierze obecność odpowiednich mutagenów sprawia, że konkretny sposób leczenia okazuje się być skuteczny bądź nie. Organizacja Foundation Medicine na terenie Cambridge sprawdza otrzymane fragmenty guzów ludzi z całej planety analizując jednocześnie wiele genów, które będą mogły mieć wkład w rozwijaniu się raka. Dla każdego człowieka opracowuje indywidualny raport przedstawiający dostępną wiedzę w zakresie wyszukanych zmian nowotworowych i porady, które medykamenty i dlaczego da się zastosować w danej sytuacji.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc zdiagnozowano 14 dni po fakcie, kiedy zakończyła bieg półmaratonowy. Kobieta pozostawała w świetnej kondycji i nie obserwowano u niej żadnych objawów rozwoju guza. W trakcie wizyty u okulisty, na którą poszła po prostu po receptę na soczewki powiedziała okuliście że ma świetlne błyski w oczach. Ten polecił pełne badania, w trakcie jakich znaleziono guzy w płucu, węzłach chłonnych oraz miejsca przerzutów w kościach. Był to guz płuc w czwartym stadium. Zdawało się, że jedynym wyjściem leczenia stanie się długotrwała oraz groźna dla zdrowia chemioterapia. Sam lekarz prowadzący wysłał jednakże kawałki nowowoworu do badań profilowania genomowego. Ustalono, że nowotwór spowodowała mutacja genów ROS1 i jest na ten rodzaj mutacji celowane lekarstwo. Pomogło. Dziś płuca Corey Wood są pozbawione guzów. Zbieg okoliczności? Nie, to sukces medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie mutacji obecnych w próbce z nowotworem u konkretnego pacjenta oraz dobór dopasowanej metody leczenia do danej mutacji – stanowi to innowacyjne podejście do zwalczania raka. Doktor Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge na obszarze Massachusetts, która owe analizy realizuje ocenia, że dzięki nim pacjent dostaje bezpieczny środek w niezbędnej dawce nacelowany na konkretny cel. Od momentu przekazania tkanki do przygotowania sprawozdania mija w granicach 2 tygodni. Aby przeprowadzić badanie wymagana będzie skromna ilość materiału z rakiem. Może to być tkanka pobrana wcześniej do analizy histopatologicznej. Wynik analizy ukazuje dane o najważniejszych dla przebiegu leczenia zmianach genomowych, ewentualnych terapiach celowanych, możliwych badaniach klinicznych prowadzonych przy lekach, które mogą pomóc. Tego typu wiedza umożliwia lekarzowi znaleźć najodpowiedniejsze leczenie.