Fintechy przodują w internecie. Ale trzeba na nie uważać.

Wyniki badań były pokazane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział 170 firm obecnych w sektorze finansów w oparciu o nowe technologie. O tym, z jakiego powodu krajowym fintechom daleko do tytułu rekinów biznesu, debatowano w trakcie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób prezentuje się typowy statystyczny fintech? Będzie to drobna firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Zazwyczaj funkcjonuje w zakresie płatności oraz generuje niewielkie biorąc pod uwagę perspektywy branży przychody (do 5 mln zł). Wiele przedsiębiorstw […]

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeją produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana […]